دریافت آموزش های رایگان طراحی و نقاشی

برای شرکت در این دوره رایگان پس از دریافت فیلم اول ، باقی فیلم ها با فاصله ۳ روز به ایمیل شما ارسال خواهد شد، ایمیل خود را با دقت وارد کنید

پس از انجام تمرین ها میتوانید آن ها را به ایمیل گروه طراحی روشن ارسال کنید؛

info@Roshandesign.com

               

 

 

 

 

 

 

 

آموزش طراحی چشم کاملا طبیعی

این فیلم بمدت ۱۸ دقیقه و حجم آن۵۴۷ مگابایت است

این فیلم بخشی از جلسه پنجم دوره ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

               

 

 

 

 

 

 

 

کنترل مداد همچون اساتید

این فیلم بمدت ۲۲ دقیقه و حجم آن ۲۴۵ مگابایت است

این فیلم بخشی از دوره ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

               

 

 

 

 

 

 

 

آموزش اندازه گیری در طراحی چهره

این فیلم بمدت ۳ دقیقه و حجم آن ۵۵ مگابایت است

این فیلم بخشی از دوره ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

               

 

 

 

 

 

 

 

طراحی مو طبیعی با سیاه قلم

این فیلم بمدت ۲۲ دقیقه و حجم آن ۲۴۵ مگابایت است

این فیلم بخشی از جلسه پنجم دوره ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

               

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از فیلم دوره حضوری VIP طراحی چهره

این فیلم بمدت ۵ دقیقه 

این فیلم بخشی از دوره طراحی چهره ویژه است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

               

 

 

 

 

 

 

 

فیلم طراحی کاریکاتور به همراه رنگ آمیزی با مداد رنگی

این فیلم بمدت ۲۳ دقیقه و حجم آن ۲۹۴ مگابایت است

این فیلم بخشی دوره ۰ تا ۱۰۰ کاریکاتور است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

               

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از فیلم نقاشی چهره با مداد رنگی

این فیلم بمدت ۱۵ دقیقه و حجم آن ۲۲۰ مگابایت است

این فیلم بخشی از دوره ۰ تا ۱۰۰ مداد رنگی ۲ است

پس از مشاهده این فیلم تمرین های خود را به آدرس 

info@Roshandesign.com

ارسال کنید

گروه طراحی روشن