آموزش طراحی مو طبیعی سیاه زنانه

طراحی مو طبیعی یکی از مواردی است که بعضی از هنرجوها در آن ضعف دارند.این فیلم که بخشی از دوره ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره می باشد قسمت پایانی طراحی مو تیره را آموزش میدهد