در این کاتالوگ چه مطالبی وجود دارد؟

این کاتالوگ البته نسخه رایگان است و در آن یک پوست با تمام کد رنگ هایش در سه مارک مختلف مداد رنگی همچون ؛

کلاسیک فابر، پلی کروم و پریسماکالر نوشته شده است

کد رنگ پوست های دیگر برای هنرجویان مداد رنگی۲ ارسال میشود


درباره گروه طراحی روشن

صابر طهانی و ملیحه ناروئی

از سال ۹۲ که گروه طراحی روشن را تشکیل دادیم به آن بعنوان فعالیت جنبی و کناره کارمان که طراحی تبلیغاتی بود نگاه میکردیم، فقط خودمان بودیم

از نظر بقیه کار بیخود و غیر منطقی بود و درآمدی و آینده ای نداشت، اما هرچه جلوتر رفتیم مشاهده کردیم علاقه بیشتری نسبت به این کار جنبی داریم و بیشتر درآمد آن را صرف شغل اصلی میکردیم، یعنی سود طراحی و نقاشی بسیار بیشتر بود

تعداد سفارشات آن قدر زیاد شده بود که هنرجو هایی گرفتیم تا گروه بزرگتر شود، حتی تیشرت و لباس های خوشنویسی نیز سفارش بیشتر برای خارج از ایران پیدا کرده بود

سفارش های نقاشی و دردسر ارسال برای خارج از ایران که بماند

تصمیم گرفتیم برای سختی که خودمان در یادگیری و تجربه و پایداری برای این شغل کشیده بودیم، برای افرادی که به هردلیل امکان حضور در کلاس های آموزشی ندارند و یا کلاس مناسبی پیدا نمیکنند تمام مهارت های خودمان را بصورت غیرحضوری آموزش دهیم

و اینطور شد تا کامل ترین أموزش های غیرحضوری را در برنامه قرار دادیم و همچنان نیز مشغول هستیم و حتی قصد آموزش اینکه چطور به طراحی و نقاشی بعنوان شغل پرداخته شود را داریم

مشاهده سایت طراحی روشن